Informace pro žáky 4. ročníků  -  školní rok 2023 – 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2024 na období 2. – 7. května 2024.

Společná část maturitní zkoušky:

 

Didaktický test AJ, MAT     

2. 5. – 7. 5. 2024

Didaktický test ČJL     

2. 5. – 7. 5. 2024

Profilová část maturitní zkoušky:

 

Písemná práce ČJ 

2. 4. 2024

Písemná práce AJ     

5. 4. 2024

Příprava na MZ

9. 5. – 15. 5. 2024

Praktická zkouška 4. A     

16. 5. – 20. 5. 2024

Praktická zkouška 4. B

21. 5. - 23. 5. 2024

Ústní zkouška 4. A

24. 5. – 28. 5. 2024

Ústní zkouška 4. B

29. 5. – 31. 5. 2024

 

Společná část maturitní zkoušky: 

český jazyk, cizí jazyk nebo matematika – forma didaktický test

Profilová část maturitní zkoušky:

Školský zákon:  Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury,  pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program.

Přihláška k MZ s výběrem profilových  předmětů musí být podána do 1. 12. 2023 ředitelce školy.

Maturitní zkouška odborné předměty a praxe Agropodnikání - forma: ústní

20 - 30 témat pro každou zkoušku – témata jsou zveřejněna vyučujícími ve třídách a na www. szestabor.cz (platí i pro náhradní a opravnou zkoušku).

 

Obor Agropodnikání 41-41-M/01 – denní

  1. Český jazyk a literatura  - ústní zkouška + písemná práce
  2. Cizí jazyk - ústní zkouška + písemná práce  (pokud byl žákem vybrán ve společné části)
  3. Praxe – ústní praktická zkouška
  4. Dvě zkoušky z odborných předmětů –  vybrat 2 předměty do  1. 12. 2023

a.  Předměty pěstování rostlin

b. Předměty chovu zvířat

c.  Ekonomické předměty

d. Předmět zaměření

 

Obor Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

  1. Praktická zkouška – písemná
  2. Zkoušky z odborných předmětů (ústní)

                                                       a. Ekonomické předměty

                                                       b. Předměty zaměření (Regionální rozvoj a Rozvoj venkova)

 

 Nepovinné předměty  shodné pro obor AGP, EP – možno vybrat 2 předměty (do 1. 12. 2023)

1.      Chemie

2.      Biologie

3.      Cizí jazyk – pokud nebyl ve společné části MZ

4.      Matematika +

 

Info k MZ:

www. novamaturita.cz

www. szestabor.cz – harmonogram, termíny  (nejsou uváděna jména) jen časy + nástěnka ve škole.

 

Ing. Blažena Hořejší – ředitelka školy                                              V Táboře 27.9. 2023

 

Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné zkoušky a písemné práce a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka; zkoušky konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů také z důvodu ochrany soukromí pacienta.

 

 

Materiály k maturitní zkoušce

Anglický jazyk

Matematika

          https://maturita.cermat.cz/files/files/katalog-pozadavku/MA_Katalog_pozadavku_MZ_1718.pdf

          https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi/matematika/testy-a-zadani-matematika

Praxe

Pěstování a ochrana rostlin

Chov koní

Chov zvířat a veterinářství

Český jazyk

Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat

Regionální rozvoj a Rozvoj venkova

Ekonomické předměty obor Agropodnikani

Ekonomické předměty obor Ekonomika a podnikání