Školní statek

Prodej jablek

 

Na praxi si nehrajeme, my ji skutečně děláme! Proto naši studenti získávají zkušenosti přímo v terénu. Náš školní statek je ekonomicky prosperující, i proto dovedeme naučit řádnému hospodaření, které realizujeme na 348 hektarech půdy.

Statek chová skot i prasata. Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu objemných krmiv a obilovin pro vlastní spotřebu. Mechanizační vybavení pro zvládnutí jednotlivých etap polních prací je neustále modernizováno, aby žáci byli v přímém kontaktu s novými trendy vývoje na tomto úseku. Pro potřeby učební praxe vybudovala škola cvičnou halu se třemi učebnami, sociálním zařízením a skladem.

I chov koní, o který je mezi žáky velký zájem, má na školním statku svou tradici a zázemí v podobě ustájení koní, parkurového závodiště a nově adaptované jízdárny. K vybavení patří kromě základních nástrojů pro kovopráce a dřevopráce traktorový park a závěsné nářadí.

 

 

Historie školního statku

Školní statek byl zřízen v roce 1866 současně se založením školy. Vždy byl a i v současnosti je zázemím školy nezbytným pro rozvoj praktických dovedností žáků.

Původní statek měl výměru 100 ha a rozkládal se proti dnešní budově školy směrem k řece Lužnici a na Maredově vrchu. V roce 1926 se přestěhoval z rostoucího Tábora do Měšic, kde škola pronajala 210 ha zemědělské půdy od tehdejšího vlastníka Měšic JUDr. Oskara Nádherného.

Po roce 1934, kdy došlo k odkoupení pronajatého majetku, proběhla řada akcí pro zvelebení statku - byla postavena dnešní správní budova a došlo k melioračním úpravám, výstavbě cest, dílen, stájí, skladů a rozšiřovala se výměra zemědělské půdy.

 

Výsledky sklizní za rok 2019

Plodina Pěstební plocha (ha) Sklizeň (t) Průměrný výnos (t/ha)
Řepka ozimá 41,44 166,63 4,02
Ječmen ozimý 33 237,66 7,2
Pšenice ozimá 125 817,01 6,53
Bob obecný      
Oves setý      

  

Zaměstnanci školního statku

Jméno

Pozice

Telefonní kontakt

Mailová adresa

Kašpar Petr traktorista, opravář zemědělských strojů    
Kášek Miroslav traktorista, opravář zemědělských strojů    
Kosek Jiří ošetřovatel hospodářských zvířat    
Kyptová Irena ošetřovatel hospodářských zvířat    
Ing. František Plocha zootechnik 721 563 364 plocha@szestabor.cz
Rychlíková Věra ošetřovatel hospodářských zvířat    
Skořepa Václav vedoucí školního statku, agronom 725 574 191 skorepa@szestabor.cz
Svoboda Martin traktorista, opravář zemědělských strojů    
Šír Stanislav ošetřovatel hospodářských zvířat    
Turková Jana účetní 721 856 049 turkova@szestabor.cz
Tůma Jiří traktorista, opravář zemědělských strojů