Plán odpolední výuky

Školní rok 2023/2024 - 1. pololetí

 

třída předmět sk. učitel den vyuč. hod. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN celkem
11.-15.9. 18.-22.9. 25.-29.9. 2.-6.10. 9.-13.10. 16.-20.10. 23.-27.10. 30.-3.11. 6.-10.11. 13.-17.11. 20.-24.11. 27.-1.12. 4.-8.12. 11.-15.12. 18.-22.12. 3.-5.1. 8.-12.1. 15.-19.1. 22.-26.1. 29.1. - 2.2. termínů
1.A TZD  agro VO po 7,8,9   18     9     30     20       18       22   6./12
  CHE celá SO st 7,8         11   25   8 15   29   13   3   17   31 9./18
  PX PX1 ŠM po 7,8,9 11 18 25 2 9 16   30 6         11     8   22 29 12./24
  PX PX2 BU po, st 7,8,9 11   27 4   18 23   6   22   6   20   10 15   29 12./24
1.B TZD TZD1 HK po,st 7,8,9   18     9     30   15   27           17     6./12
  TZD TZD2 HK po 7,8,9 11     2     23     13       11       15     6./12
  CHE celá SO út 7,8       3   17   31     21   5   19   9   23 30 9./18
  PX PX2 BU po,st 7,8,9 11   27 4   18 23   6   22   6   20   10 15   29 12./24
  PX PX3 KO po,st 7,8,9 13   25   11 16   1 8   22 29   13   3     24 31 12./24
2.A PX eko ŠM út 7,8,9     26   10   24       21   5         16     6./12
  PX zt ŠD út 7,8,9     26   10   24       21   5         16     6./12
2.B PX PX1 VO út 7,8,9 12     3     24     14     5       9       6./12
  PX PX2 BU út 7,8,9   19     10     31     21     12         23   6./12
3.A PX eko ŠM,ŠT čt 7,8,9   21       19     9   23     14       18     6./12
  PX PX1 NA čt 7,8,9 14     5   19     9     30         11       6./12
3.B PX PX1 NA čt 7,8,9 14     5   19     9     30         11       6./12
  PX PX2 VO čt 7,8,9 14     5   19     9     30         11       6./12
4.A PX eko PR út 7,8,9   19     10     31     21       19       23   6./9.
  PX PX1 NA út 7,8,9   19     10     31     21       19       23   6./9
4.B PX PX1 NA út 7,8,9   19     10     31     21       19       23   6./9.
  PX PX2 VO út 7,8,9   19     10     31     21       19       23   6./9

Poznámka:

vyučovací jednotka začíná nejdříve 30 minut po ukončení dopoledního vyučování dle vzájemné domluvy učitelů a žáků

výuka probíhá dle pokynů učitelů v příslušné učebně ve škole nebo na Školním statku v Měšicích

odpolední PX chovu koní dle aktuálního rozpisu