Organizace školního roku

Školní rok: 2021/2022

Týden Datum týdne Termín akce  Název  Poznámka
1 1.9 - 5.9. 1.9. Zahájení škol.roku  
    2. 9. - 3.9. Adaptační program 1.r.  
    1.9 - 3.9. Opravné a náhradní MZ - písemné  
2 6.9. - 12.9.   Mat.zkouška ústní - opravné, náhradní  
      Praxe dle aktivit na školním statku  
3 13.9. - 19.9.      
4 20.9. - 26.9   Absolutoria opravná  
5 27.9. - 3.10 28.9. Státní svátek  
    27.9. Ředitelské volno  
    29.9.- 1.10  1. ročník px  
    1.10. Setkání s rodiči 1. a 4. ročníky  
    2.10. Den zemědělců a venkova  
6 4.10. - 10.10.   Praxe 1.ročníky  
         
         
         
7 11.10. - 17.10.   Praxe 3. ročníky   
    13.10. Burza škol Tábor  
         
8 18.10. - 24.10      
9 25.10. - 31.10   Podzimní prázdniny  + ředitelské volno  
    28.10. Státní svátek  
         
10 1.11. - 7.11. 2. 11. Teoretická výuka 3. VOS   
         
11 8.11. - 14.11      
12 15.11. - 21.11. 17. 11. Státní svátek  
         
13 22.11 - 28.11 25.11. Klasifikační pedagogická rada  
    25.11. Schůzky s rodiči  
    27.11. Den otevřených dveří  
14 29.11. - 5.12. 1. 12. Přihlášky k MZ  
15 6.12. - 12.12.      
16 13.12. - 19.12. 17. 12. Předání výpisů přihlášek k MZ žákům  
    15. 12.  Odevzdání ročníkových prací  - 4. roč  
      Setkání s důchodci +  vánoční koncert  
17 20.12. - 26.12 23.12. Zimní prázdniny  
18 27.12 - 2.1 do 2.1. Zimní prázdniny  
19 3.1.  - 9.1.      
20 10.1. - 16.1.     zápočtový týden VOS
21 17.1. - 23.1. 21. 1. Den otevřených dveří zkouškové období VOS 
    19.1 - 24. 1  Období konání komisionálních zk. 1.pol  
22 24.1. - 30.1. 26.1. Uzavření známek za 1. pololetí zk.o. do 28.1
    28. 1. Pedagogická rada klasifikace 1. pololetí  
    21.1.-27.1. Lyžařský kurz Aprica Itálie  
23 31.1. - 6.2. 31.1. Předání vysvědčení - ukončení 1. pololetí  
    1. 2. Začátek 2. pololetí  
    4.1. Pololetní prázdniny  
24 7.2. - 13.2.      
25 14.2 . - 20.2.   Praxe 4. ročníky od 11.2
26 21. 2. - 27.2.   Jarní prázdniny  
27 28.2. -  6.3. 1.3.   Přihlášky SŠ do 1. 3. 2021
28 7.3. -  13.3.      
29 14.3. - 20.3.      
30 21.3. - 27.3.  24.3. Schůzky s rodiči  
    24.3. Klasifikační pedagogická rada  
31 28.3. - 3.4.      
32 4.4. - 10.4. 4.4. Písemná práce 4. ročníky - MZ  ČJ  
    6.4. Písemná práce 4. ročníky - MZ  CJ - AJ  
    7. - 8.4 Soutěž Agropodnikání  
33 11.4. -17.4. 12.4., 13.4.   Přijímací zk. SŠ 
    14.4.,15.4., Velikonoční prázdniny  
34 18.4.- 24.4.   Celotřídní učební praxe 4. ročníky  
35 25.4. - 1.5. 25.4.  Uzavření známek 4. ročníky  
    27.4. Klasifikační pedagogická rada 4. ročník  
    29.4. Vysvědčení 4. ročníky  
    28.4. Zpřístupnění výsledků přijímací zkoušky  
    1. 5. Státní svátek  
36 2.5. - 8.5. 8. 5. Státní svátek  
    2.5., 3.5 Didaktické testy MZ   
37 9.5. - 15.5.   Příprava k maturitní zkoušce - 5 dní Náhradní termín JPZ
    15.5. Termín uvolnění didaktických testů žáků  
38 16.5.- 22.5.   Praktická MZ 4.A a 4.B  
39 23.5. - 29.5.   Ústní MZ - společná + profilová 4.A, 4.B zaslání přihlášky VOS
40 30.5. - 5.6.   Ústní MZ společná + profilová 4.B bude upřesněno
41 6.6.- 12.6 10.6. uzavření známek za 2. pololetí 3. roč. Schůze školské rady
42 13.6.- 19.6. 14.6. Klasifikační pedagogická rada 3. roč.  
    16.6. Předání výpisu vysvědčení 3. ročníkům   
    16.6. začátek IPP 3.ročníky - AGP (2 týdny)  
43 20.6. - 26.6.   Absolutorium VOS  
44 27.6.- 30.6.     * px dle pokynů ved. PX
    24.6. Uzavření známek za 2. pololetí Přij. řízení VOS 1.kolo
    25.6. Podání přihlášky k MZ - podzim 2021  
    28.6. Klasifikační pedagogická rada 1. a 2. r.  
    30.6. Předání vysvědčení 1 - 2. ročníky  
    1. 7. Začátek hlavních prázdnin  
         
45- 52 1.7. - 31.8.   IPP 3. ročníky - AGP - 2 týdny  
1 29. 8. - 4.9. 1.9. Zahájení školního roku - SOŠ,VOŠ  
    1.9. - 10.9. Podzimní termín  MZ didaktické testy ve spádových školách 
      ústní zkouška a písemná MZ bude upřesněno

Veškeré  akce dle plánu jsou ovlivněny aktuální epidemiologickou situací, budou upřesňovány dle pokynů  MSMT.

Termíny maturitní zkoušky budou upřesněny dle aktuálního plánu Cermatu.

Celotřídní učební praxe plánovány s ohledem na stav porostů, vývoj počasí apod. - vždy oznámeno v plánu akcí.