DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 Vážení uchazeči, rodiče a přátelé školy,

V letošním roce otevíráme pro střední školu 2 obory – Agropodnikání a Ekonomika a podnikání s velmi zajímavými zaměřeními.

Vyšší odborná škola nabízí uchazečům vzdělávací program Péče o krajinu s 3 zaměřeními.

Zájemcům o studium budou v průběhu dne podány informace o studiu, přijímacím řízení, bude umožněna prohlídka školy, Domova mládeže při VOŠ a SZeŠ Tábor, Botanické zahrady při VOŠ a SZeŠ Tábor a Školního statku v Měšicích.

Na školním statku budete moci navštívit cvičnou halu a ve škole odborné laboratoře. Vše bylo zrekonstruované v mnohamilionových nákladech v projektu Rekonstrukce cvičné haly školního statku v Měšicích a modernizace vybavení školy pro přírodovědné a odborné vzdělávání“ ze zdrojů EU - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Jihočeského kraje.

Těšíme se na setkání s Vámi!!!

 

DOD_obrázek.PNG