Chov zvířat a veterinářství

Maturitní okruhy z předmětu CHOV ZVÍŘAT A VETERINÁŘSTVÍ

Obor: Agropodnikání

Zaměření: Využití a prodej zemědělské techniky, Chov koní, Projektový management

Třída: 4.A, 4.B

 

1. Trávící soustava, metabolická onemocnění HZ 

2. Pohlavní soustava, hygiena a poruchy reprodukce

3. Mléčná žláza a výroba mléka

4. Plemeno 

5. Základní fyziologické vlastnosti 

6. Užitkové fyziologické vlastnosti

7. Metody a technika plemenitby

8. Výživa a krmení HZ

9. Krmiva

10. Plemena skotu a plemenářská práce v chovu skotu

11. Kontrola užitkovosti a dědičnosti v chovu skotu

12. Reprodukce skotu

13. Odchov telat a jalovic, odchov a chov plemenných býků

14. Chov dojnic a ekonomika výroby mléka

15. Výroba hovězího masa a CHKBTPM

16. Plemena prasat a plemenářská práce v chovu prasat

17. Produkční a reprodukční vlastnosti prasat

18. Chov prasnic, odchov selat a plemenných prasat, chov kanců

19. Výkrm prasat a ekonomika výroby vepřového masa

20. Chov kura domácího 

21. Chov krůty

22. Chov vodní drůbeže

23. Mikroklima stájí a veterinární asanace 

24. Zdraví a nemoc, metabolická onemocnění dojnic (acidóza, alkalóza, ketóza, poporodní 

 paréza) a mastitida