Chov zvířat a veterinářství

1.     Trávící soustava, metabolická onemocnění HZ

2.     Pohlavní soustava, hygiena a poruchy reprodukce

3.     Mléčná žláza a výroba mléka  

4.     Plemeno  

5.     Základní a užitkové fyziologické vlastnosti 

6.     Metody a technika plemenitby

7.     Výživa a krmení HZ, krmiva  

8.     Plemena skotu a plemenářská práce v chovu skotu, KU, KD

9.     Reprodukce skotu

10.  Odchov telat a jalovic, odchov a chov plemenných býků 

11.  Chov dojnic a ekonomika výroby mléka

12.  Výroba hovězího masa a CHKBTPM               

13.  Plemena prasat a plemenářská práce v chovu prasat

14.  Produkční a reprodukční vlastnosti prasat

15.  Chov prasnic jalových, zapouštěných, březích, rodících a kojících, selat, plemenných prasat a kanců

16.  Výkrm prasat a ekonomika výroby vepřového masa       

17.  Chov hrabavé drůbeže        

18.  Chov vodní drůbeže        

19.  Mikroklima stájí a veterinární asanace        

20.  Zdraví a nemoc, metabolická onemocnění dojnic (acidóza, alkalóza, ketóza, poporodní paréza) a mastitida