REGIONÁLNÍ ROZVOJ A ROZVOJ VENKOVA

1.    Historický vývoj ES – EU

2.    Kvantitativní a kvalitativní aspekty evropské integrace

3.    Evropské ústřední instituce

4.    Evropské právo a jeho jiné názvy

5.    HMU, rozpočet EU

6.    Evropské fondy

7.    Operační programy

8.    Společná evropská měna

9.    MAS a další organizace působící ve venkovském prostoru

10.  NUTS, demografický vývoj

11.  Zásady správné zemědělské praxe

12.  Konvenční a ekologické zemědělství

13.  Charakteristika venkovských oblastí

14.  Politiky EU

15.  Návrh a zpracování projektu

16.  Hlavní cíle a priority Společné zemědělské politiky EU

17.  Státní zemědělský intervenční fond

18.  Vztah zemědělství k venkovským oblastem

19.  Perspektiva rozvoje venkova v ČR

20. SWOT analýza při hodnocení obce