Ekonomické předměty - obor Agropodnikání

 1. Pracovní právo; účtování mzdy
 2. Odměňování, mzdová legislativa; dlouhodobý majetek
 3. Hospodářský proces; dlouhodobý majetek
 4. Trh, nabídka a poptávka; náklady a výnosy
 5. Absolutní majetková práva; inventarizace
 6. Právo, právní řád, právní systémy; evidence majetku
 7. Kalkulace, kalkulační metody; evidence majetku
 8. Produkce zemědělského podniku; účetní doklady
 9. Živnostenské podnikání; oběžný majetek – zásoby
 10. Management; oběžný majetek – peněžní prostředky
 11. Marketing; účtová osnova
 12. Podnikatelský záměr, podnikatelský plán; oběžný majetek
 13. Správní právo; oběžný majetek
 14. Národní hospodářství, hospodářská politika; daňová evidence
 15. Státní rozpočet; účet
 16. Výrobní proces; účet
 17. Rodinné právo; účetní výkaz Rozvaha
 18. Trestní právo; výsledek hospodaření
 19. Relativní majetkové právo; pohledávky a závazky
 20. Makroekonomické veličiny; daňová evidence a účetnictví