Pěstování a ochrana rostlin

Opakovací okruhy k maturitě z předmětu

Pěstování a ochrana rostlin

obor: Agropodnikání

třída: 4. A

 

1. Meteorologické a klimatické prvky a jejich vztah k růstu rostlin 

2. Půdní druhy a půdní typy 

3. Vlastnosti půdy a půdní degradace 

4. Střídání plodin 

5. Základní zpracování půdy 

6. Předseťové zpracování půdy 

7. Osivo a sadba 

8. Statková hnojiva 

9. Dusíkatá hnojiva

10. Minerální hnojiva P, K, Ca 

11. Ozimé obiloviny 

12. Jarní obiloviny

13. Kukuřice

14. Luskoviny

15. Olejniny – mák, slunečnice

16. Řepka

17. Brambory

18. Cukrová řepa

19. Jeteloviny

20. Trávy 

 

Okruhy z předmětu Pěstování a ochrana rostlin

obor: Agropodnikání

zaměření: Zemědělská technika, Chov hospodářských zvířat

třída: 4. B

 

1. Meteorologické a klimatické prvky 

- Teplota, srážky, vlhkost vzduchu, sluneční záření

- Měření, vztah k růstu rostlin

- Klima a jeho změny

2. Půdní druhy a půdní typy

- Charakteristika půdních druhů, lehkých, středních a těžkých půd

- Charakteristika půdních typů, diagnostických horizontů

- Popis hlavních půdních typů

3. Vlastnosti půdy a půdní degradace

- Fyzikální vlastnosti půdy 

- Chemické vlastnosti půdy – pH

- Eroze půdy

4. Střídání plodin

- Zásady střídání plodin

- Charakteristika hlavních plodin pro zařazování do osevního postupu

- Význam meziplodin

5. Základní zpracování půdy

- Orba, rozdělení orby, orební poměr

- Podmítka, význam podmítky

6. Předseťové zpracování půdy

- Smykování, válení, kypření, vláčení

- Cíle předseťového zpracování půdy

- Minimalizace při zpracování půdy

7. Osivo a sadba

- Vlastnosti osiva a sadby

- Činnosti při přípravě osiva a sadby

- Zakládání porostů – výsevek, termín setí, hloubka setí

8. Organická hnojiva

- Chlévský hnůj – obsah živin, použití, skladování

- Kejda – obsah živin, použití, skladování

- Sláma, zelené hnojení

9. Dusíkatá hnojiva

- Rozdělení dusíkatých hnojiv

- Charakteristika hlavních hnojiv

- Zásady hnojení N, význam N pro rostliny

10. Minerální hnojiva P, K, Ca

- Význam jednotlivých živin pro rostliny

- Rozdělení P, K, Ca hnojiv a zástupci

- Zásady hnojení 

11. Ozimé obiloviny

- Ozimá pšenice, ozimý ječmen, žito

- Význam, požadavky na stanoviště

- Ošetřování během vegetace, sklizeň

12. Jarní obiloviny

- Jarní ječmen, oves, jarní pšenice

- Význam, požadavky na stanoviště

- Ošetřování během vegetace, sklizeň

13. Kukuřice

- Význam, požadavky na stanoviště

- Ošetřování během vegetace, sklizeň

- Zásady silážování 

14. Luskoviny

- Charakteristika luskovin

- Hrách, bob, sója, lupina

- Technologie pěstování

15. Olejniny 

- Mák setý - význam, nároky na stanoviště, technologie pěstování

- Slunečnice roční - význam, nároky na stanoviště, technologie pěstování

16. Řepka

- Význam, nároky na stanoviště

- Technologie pěstování, sklizeň

17. Brambory

- Význam, nároky na stanoviště

- Technologie pěstování, sklizeň

- Skladování 

18. Cukrová řepa

- Význam, nároky na stanoviště

- Technologie pěstování, sklizeň

19. Jeteloviny

- Význam jetelovin

- Jetel luční – technologie pěstování, sklizeň

- Vojtěška setá – technologie pěstování, sklizeň

20. Trávy

- Význam travních porostů

- Rozdělení trav, hlavní zástupci

- Zakládání a ošetřování travních porostů, sklizeň