Vzdělávání ve škole III

logoaa.png

Projekt Vzdělávání ve škole III

byl spolufinancován Evropskou unií.

 

Cíl projektu

 

Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností. Za tímto účelem jsou realizovány tyto activity: Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ, Inovativní vzdělávání žáků v SŠ, Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ, Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ, Inovativní vzdělávání dětí, žáků a student v DM.

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003712