Vzdělávání ve škole

Poskytovatel: MŠMT

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Reg. číslo: cz.02.3.x/0.0/16035/0007889

25. 09. 2017 – 24. 09. 2019