Ukončení projektu Erasmus+

Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ a SZeŠ Tábor

Číslo projektu:2020-1-CZ01-KA101-077309

Účastníci:

Ing. Prokopová Zuzana, Ing. Petra Bontea: 30.5.2022 – 10.6.2022 - Malta

Bc. At Mgr. Šárka Kučerová: 20.6.2022-1.7.2022- Malta

Mgr. Černá Gabriela: 20.6.2022 -1.7.2022-Irsko

Mgr. Dagmar Šťastná: 5.9.2022 – 16.9.2022-Malta

Mgr. Macková Vanda: 1.5.2023-12.5.2023 -Irsko

Mgr. Anna Kvasničková: 26.6.2023-7.7.2023 -Irsko

Ing. Šandera Zdeněk: 28.8.2023-08.9.2023 -Malta

Benešová Marcela: 28.8.2023-8.9.2023-Malta

 

V září 2023 se vrátili poslední účastníci projektu Erasmus + ze čtrnáctidenního jazykového kurzu.

Kurz byl určen a následně rozdělen na skupinu učitelů jazyků a učitelů odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů. 

Pro učitele jazyků byla vybrána jako cílová země Irsko, pro ostatní Malta.

Všechny jazykové kursy byly pro účastníky přínosem z hlediska jazykového vzdělávání. Nesmíme však opomenout zážitek kulturní, cestovatelský, který byl pro mnohé nezapomenutelný.