Turistický výlet

Na domově mládeže nezahálíme! Máme rádi přírodu a opékáme vuřty!