SPOLEČNÁ BUDOUCNOST BAVORSKÉHO A JIHOČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Díky programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020, mohla naše škola realizovat projekt zaměřený na podporu zahraniční spolupráce a vytvořit tak nové partnerství se školou ve Straubingu. Projekt nesoucí jméno „Společná budoucnost bavorského a jihočeského zemědělství“ byl realizován na podzim roku 2018 a uskutečnily se celkem dva výjezdy, respektive vzájemné návštěvy zástupců obou škol. Studenti naší školy se za doprovodu dvou zástupců pedagogického sboru vydali do Straubingu na čtyřdenní výjezd ve dnech 6-9.11. Delegace z Německa poté na oplátku zavítala do Tábora a na naší školu v rámci třídenní návštěvy (29. 11 – 1.12). Do projektu bylo zapojeno cca 40 studentů obou škol, společně s dalšími zástupci obou institucí. 

Hlavní náplní programu byly odborné exkurze, kdy jsme do projektu vybrali špičkové provozy na obou stranách hranice – cukrovar, minipivovar, výrobce krmiv, malé farmy i velké zemědělské podniky s ukázkami technologií dojení a chovu skotu, chovu drůbeže, technologií v obnovitelných zdrojích energií nebo tzv. precizního zemědělství.

Pozitivní dopad projektu spatřeujeme především v navázání nových kontaktů, poznání partnerské školy, zlepšení komunikačních schopností studentů, sdílení zkušeností a inovativních postupů, rozvoj mezikulturního povědomí a seznámení se se zemědělskými podniky. Projekt měl rovněž pozitivní dopad na zvýšení odborné úrovně účastníků s ohledem na aktuální zemědělské trendy. Studenti také získali cenné kontakty pro další profesní kariéru v zemědělství a vzájemnou spolupráci.

bavor1.png

bavor2.png

bavor3.png