Rekonstrukce skleníku v botanické zahradě při VOŠ a SZeŠ Tábor

 

Základní informace o projektu

„Rekonstrukce skleníku v botanické zahradě při VOŠ a SZeŠ Tábor

 

logompmr.png 

 

 

 

Projekt „Rekonstrukce skleníku v botanické zahradě při VOŠ a SZeŠ Tábor
je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Projekt Rekonstrukce skleníku v botanické zahradě při VOŠ a SZeŠ Tábor byl předložen v rámci 43. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci specifického cíle 4.1 (PR).

 

Projektu, jehož celkové náklady činí 9 229 983,03 Kč, z toho způsobilé náklady
6 520 000,00 Kč, byla přiznána dotace ve výši 90 % způsobilých výdajů, tj. 5 868 000,00 .

 

Zahájení fyzické realizace projektu proběhlo ze strany žadatele dne 1. 1. 2021, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 12. 2025.

 

Cíle projektu:

Díky projektu dojde k rekonstrukci a modernizaci skleníku v botanické zahradě při VOŠ a SZeš Tábor. Po realizaci projektu bude skleník splňovat požadavky na plnohodnotnou, bezpečnou a odbornou výuku přírodních věd a polytechnického vzdělávání. Výstupy projektu zkvalitní výuku v rámci oborů Agropodnikání a Ekonomika a podnikání. V dotčených prostorách bude probíhat výuka v souladu se školním vzdělávacím plánem. Konkrétními podporovanými oblastmi vzdělávání, na něž se projekt váže, jsou přírodní vědy a polytechnické vzdělávání.