Realizace investice 3.2.3. národního plánu obnovy

Název projektu: REALIZACE INVESTICE 3.2.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, který je spolufinancován Evropskou unií (NextGenerationEU)

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2022 – 31. 8. 2022

Ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 se škola zapojila do projektu Národní plán obnovy.

Projekt je zaměřen na kompenzace negativních dopadů spojených s výlukou prezenční výuky v souvislosti s pandemií Covid-19.

Cílem projektu je pracovat se žáky v podobě skupinových nebo individuálních doučování napříč všemi ročníky a zaměřit se na výsledky vzdělávání.

Leták

Informace