Projekt: Modernizace odborné a jazykové výuky s využitím IT na VOŠ a SZeŠ Tábor je spolufinancován Evropskou unií

ROP Jihozápad.jpg

Název projektu: Modernizace odborné a jazykové výuky s využitím IT na VOŠ a SZeŠ Tábor

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03241

Termín realizace projektu: 19. 5. 2014 - 24. 7. 2015

Rozpočet projektu: 4 311 113 kč

Popis projektu: Projekt Modernizace odborné a jazykové výuky s využitím IT na VOŠ a SZeŠ Tábor byl zaměřen na pořízení nových informačních technologií pro obory vyučované na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole, Tábor, Náměstí T. G. Masyryka 788. Nově pořízené vybavení zahrnuje vybudování dvou plně digitalizovaných jazykových laboratoří a jedné učebny výpočetní techniky. Vzhledem k pořizovanému vybavení došlo realizací projektu k výraznému zkvalitnění výuky cizích jazyků a informační gramotnosti žáků a studentů. Díky specializovanému softwaru, zaměřenému na řízení chovu skotu, došlo rovněž ke zkvalitnění odborné složky přípravy v technických oborech v návaznosti na potřeby trhu práce.