Přihlašte se do soutěže Nech brouka žít

Městská knihovna Tábor ve spolupráci se VOŠ a SZeŠ Tábor a Botanickou zahradou VOŠ a SZeŠ Tábor připravila literární soutěž Nech brouka žít aneb Hmyz v botanické zahradě.

V roce 2018 se koná již 6. ročník naší literární soutěže. Letošním tématem jsou představitelé hmyzí říše, kteří v botanické zahradě buď žijí nebo se tam stávají hosty.  Botanická zahrada je také již 3. rokem „obydlena“ pohádkovými bytostmi. Výtvarnou podobu jim  dala Bc. Adéla Drtinová. Každá pohádková bytost má na starost část botanické zahrady. Dráček Borda se stará o všechny živočichy v botanické zahradě a je tedy „patronem“ letošního ročníku soutěže.

Soutěž trvá od 3. 9. 2018 do 9. 11. 2018. Vyhodnocení se uskuteční  v Knihovně pro děti a mládež   Městské knihovně Tábor v rámci zábavného odpoledne  ve středu 28. 11. 2018 od 14 hodin.

Přihlášku do soutěže, mapku botanické zahrady, fotografie hmyzu (ilustrační) a příslušných objektů a další doplňkové materiály si můžete stáhnout ze stránek školy níže nebo vyzvednout v  Knihovně pro děti a mládež MěK v Táboře. Soutěže se mohou zúčastnit děti  z mateřských škol, žáci z 1. až 9. třídy ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií.

Odborná porota vybere nejlepší práce a  ty budou oceněny a vystaveny v Knihovně pro děti a mládež MěK  v Táboře v měsíci prosinci.

V příloze stránky naleznete kompletní zadání a přílohy.