Pracovní zkušenosti na biofarmě v Itálii

Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce, Praha

Program: Erasmus+1

30. 06. 2018 – 30. 08. 2019

Číslo smlouvy: 2018-1-CZ01-KA102-047580

Klíčová akce 1 – Projekty mobility osob – odborné vzdělávání a příprava

„Pracovní zkušenost na biofarmě v Itálii“

je projektem naší školy připraveným ve spolupráci s italskou biofarmou Fattoria Biologica Patrice a představuje pokračování zkvalitňování nabídky odborné praxe naší školy. Je zaměřen na žáky z oboru Agropodnikání, kteří budou v době praxe ve třetím nebo čtvrtém ročníku. V rámci projektu se uskuteční dva výjezdy našich žáků. Odborné stáže jsme připravili pro dvě skupiny po 12 žácích, vždy s jedním doprovodným učitelem. Každý běh bude trvat 14 dní a ten první proběhne již od 4. 11. 2018 do 17. 11. 2018, druhý potom na přelomu dubna a května.

Biofarma Fattoria Biologica Patrice leží v italském městě Spoleto. Žáci se budou starat o ovce, krávy, koně a prasata chované v souladu s ekologickými a etickými principy. Na záhonech budou pěstovat zeleninu a budou vypomáhat v ovocných sadech a také v olivovém háji. V doprovodném programu se budou učit péct domácí chléb, vyrábět sýry nebo italské těstoviny. Pracovat na farmě budou šest až osm hodin denně, vždy budou mít hodinu denně přestávku na oběd. S biofarmou manželů Niclasových máme ty nejlepší zkušenosti, protože tam naši žáci vyrazili již ve školním roce 2016/2017. Tenkráte se žáci vrátili s nadšením a novými poznatky do výuky, což očekáváme i letos. Partnerská farma má zkušenosti se stážemi žáků z celé Evropy a její zaměstnanci si zakládají na přátelském a ochotném přístupu ke každému žákovi. 

Pro lepší uchopení odborných cílů jsme definovali dle nástroje ECVET jednotky výsledků učení, které svým obsahem odpovídají zhruba jednomu týdnu praxe. V projektu dále využijeme oficiální dokumenty dle nástroje ECVET. Po stáži dostanou úspěšní účastníci certifikát Europass mobility.

Cíle projektu jsou ve shodě s cíli evropského programu Erasmus+, dochází zejména k posílení internacionalizace školy v souladu s Evropským rozvojovým plánem a k vytvoření takových mobilit, které budou mít nejen kvalitní obsah, ale které svými přesahy ovlivní kvalitu odborné přípravy v naší škole a povedou k zdokonalení odborných dovedností a znalostí našich žáků. Účast v projektu ovlivní žáky především po odborné stránce – seznámí se s pěstitelskými a výrobními postupy, které na naší škole nemají možnost poznat.  Dále se zlepší jazykové dovednosti žáků na komunikativní i odborné úrovni, žáci získají zahraniční pracovní zkušenosti a povědomí o nárocích zaměstnavatelů, poznají nové kulturní prostředí a naučí se jednat v rámci kolektivu. Pro školu má projekt význam coby propagace zemědělských oborů, zvýšení atraktivity školy pro budoucí zájemce o studium i způsob obohacení naší výuky.