Inseminační kurz

V polovině března proběhl ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a veterinární Lanškroun na naší škole inseminační kurz pro studenty 3. a 4. ročníku oboru Agropodnikání. Poděkování za vedení kurzu patří ing. Davidu Hruškovi, za praktickou část pak VOD Kámen, Farma Kozák, s.r.o., Agra Březnice, a.s. a ŠS Měšice. Kurz studenti úspěšně zakončili státní zkouškou a získáním osvědčení.