Exkurze do cukrovaru

Dobrovický cukrovar je největším, nejstarším a zároveň nejmodernějším závodem svého druhu v České republice. Byl založen v rokce 1831. Cukrovar pracuje v souladu s principy cirkulární ekonomiky. Cukrovou řepu zpracovává bezezbytku a bezodpadově. Hlavními produkty jsou cukr, lihy, krmiva, hnojiva, zemina, voda a energie.