Erasmus + učitelé

Další výjezd za vzděláním je ukončen. Studium v anglickém jazyce na mezinárodní jazykové škole Gateway School of English na Maltě, má za sebou další člen pedagogického sboru. Pobyt na Maltě není jen o výuce, ale také o poznávání ostrova.