Výsledky přijímacího řízení VOŠ a SZeŠ Tábor

obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

1. 442022 142,5
2. 232022, 242022  
3. 852022  
4. 342022  
5. 802022  
6. 432022  
7. 1512022  
8. 712022  
9. 1172022  
10. 1602022  
11. 1232022  
12. 1252022  
13. 1212022  
14. 1082022  
15. 1772022 52,33

 

obor: Agropodnikání 41-41-M/01

1. 1672022 152,00
2. 1402022  
3. 161022  
4. 1482022  
5. 1642022, 1652022  
6. 1372022, 1382022  
7. 382022, 392022  
8. 1102022  
9. 1812022  
10. 622022, 632022  
11. 1452022  
12. 842022  
13. 862022, 872022  
14. 1262022  
15. 1462022, 1472022  
16. 522022  
17. 992022, 1002022  
18. 1122022  
19. 1052022  
20. 1272022  
21. 352022  
22. 292022  
23. 1752022, 1762022  
24. 1062022, 1072022  
25. 732022  
26. 962022  
27. 1852022  
28. 1032022  
29. 812022  
30. 762022  
31. 1632022  
32. 542022, 552022  
33. 1782022  
34. 1332022  
35. 932022  
36. 262022  
37. 202022, 212022  
38. 1732022, 1742022  
39. 672022  
40. 892022  
41. 902022  
42. 1112022  
43. 1872022  
44. 1822022  
45. 1142022 96,09

Poučení o odevzdání zápisového lístku

Dle § 60 g, odst. 6,7 Zákona 561/2004 Sb., Školský zákon upozorňujeme na odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí - li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí v dané střední škole. Posledním dnem doručení se považuje předání provozovateli poštovních služeb.