Výsledky - přijímací řízení VOŠ - 3. kolo

Přijatí uchazeči

Škol.rok 2021/2022

Obor: 41-31-N/.. Zemědělství

Vzdělávací program: Péče o krajinu

Zaměření: Pozemkové úpravy a ekologie krajiny

Denní forma:  č.j. 288/2021

Dálková forma: č.j. 277/2021