PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Vyšší odborné školy 2022/23 dálková forma studia 2. kolo

Vzdělávací program: 41-31-N/04 Péče o krajinu

obor 41-31-N/.. Zemědělství

 

Uchazeči o VOŠ budou v letošním roce přijímáni bez přijímacích zkoušek.


Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2022/23:

Dálková forma:

      30 studentů do vzdělávacího programu 41-31-N/04 Péče o krajinu.

       V dálkové formě je nabízeno zaměření Pozemkové úpravy a ekologie krajiny. 

Kritéria přijímacího řízení:

  • Studenti s úspěšně složenou maturitní zkouškou budou přijímáni bez přijímací zkoušky až do naplnění kapacity 1. ročníku.  Ověřenou kopii maturitního vysvědčení je potřeba zaslat nejpozději do 23. 8. 2022.
  • Do dálkové formy studia budou studenti přijímáni podle průměrného prospěchu dosaženého při maturitní zkoušce.
  • Studenti dálkové formy budou přijímáni až do naplnění kapacity ročníku. 

Termín podání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení je 23.8. 2022.

2. kolo přijímacího řízení se koná dne 30.8. 2022. 

Další kola přijímacího řízení jsou vyhlašována průběžně až do naplnění kapacity 1. ročníku a zveřejňována na veřejně přístupném místě a na www stránkách školy.

Kritéria pro přijetí jsou shodná s 1. kolem přijímacího řízení a platí pro všechna kola přijímacího řízení.

Všechny uchazeče o studium upozorňujeme na požadavek doložit v přihlášce zdravotní způsobilost ke studiu.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení spolu s dalšími pokyny bude odeslánodo 31.8. 2022 a zveřejněno pod registračními čísly na www.szestabor.cz.

 

V Táboře 15. července 2022                                            Ing. Blažena Hořejší

ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor