Přijímací řízení na střední zemědělskou školu - 2. kolo

 

 

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

 

Obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Počet volných míst 7

 

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01 dálkové studium

Počet volných míst 20

  

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 20. 5. 2022

 

Kritéria 2. kola přijímacího řízení jsou shodná jako 

pro 1. kolo přijímacího řízení (PZ z matematiky a českého jazyka, prospěch v 1. pololetí 9. třídy, motivační dopis)

 

V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení ředitelka školy zohlední výsledky jednotné zkoušky z předchozího kola

 (uchazeč výsledky doloží spolu s přihláškou)

 

Uchazeči, kteří nekonali v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku, budou konat školní přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka z učiva základní školy  31.5. 2022 od 9.00 v budově školy.

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení oznámíme 2. 6. 2022 na www.szestabor.cz.

  

Ing. Blažena Hořejší, v.r.

Ředitelka školy   

V Táboře 12.5.2022