Pozvání na společné setkání s rodiči a žáky 1. ročníků školního roku 2022/23

Zveme vás na společné setkání, které se uskuteční 23. června v 15.30 v aule školy.

Program:

- seznámení s průběhem a aktivitami  školního roku,

- práce s informačním systémem školy,

- možnosti ubytování a stravování,

- představení třídních učitelů,

- požadavky na pomůcky a vybavení žáků,

- různé.

Ing. Blažena Hořejší, ředitelka školy