Kurz pro získání odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

S účinností od 1. 12. 2017 nabývá platnost novela rostlinolékařského zákona o získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Zákonné podmínky k získání odborné způsobilosti jsou uvedeny v § 86 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 299/2017 Sb.).

   

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře pořádá ve školním roce 2021/2022

Základní kurz I. stupně

pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

a

Prodlužovací kurz I. stupně

(pro držitele již dříve získaného oprávnění na naší škole) pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

 

Žádáme případné zájemce o zaslání písemné přihlášky na e-mailovou adresu   px@szestabor.cz, a to včetně všech potřebných údajů, aby mohli být zařazeni do seznamu uchazečů.

 

Termín: 15. 11. 2022, 8:00 – 16:00 hod.

               16. 11. 2022, 8:00 – 12:00 hod.

Cena: 1100,- Kč pro obnovení, 1500,-Kč pro nové (včetně oběda ve školní jídelně)

 

Přihláška žadatele o nové oprávnění musí obsahovat:

1) Jméno a příjmení žadatele

2) Datum a místo narození

3) Místo trvalého pobytu, včetně PSČ

4) Kontakt (mobil, e-mail)

 

Přihláška žadatele o prodloužení oprávnění musí obsahovat:

1) Jméno a příjmení

2) Datum a místo narození

3) Místo trvalého pobytu, včetně PSČ

4) Datum absolvování základního kurzu I. stupně

5) Datum ukončení platnosti oprávnění I. stupně

6) Místo vydání oprávnění I. stupně

7) Číslo vydaného oprávnění (18-ti místný číselný kód)

8) Kontakt (mobil, e-mail)

Organizace kurzu a kontaktní osoba: Ing. Miloš Lamač, mobil: 724 863 141

Další kurz odborné způsobilosti s nakládání s přípravky na ochr. rostl. II. stupně a prodlužovací kurz se bude konat v únoru 2023.