Kurz obecných zemědělských činností

VOŠ a SZeŠ v Táboře bude opět v letošním školním roce 2022/2023 pořádat pro případné zájemce Kurz obecných zemědělských činností.

Datum zahájení Kurzu: středa 2. listopadu 2022, 9.00 hodin

Místo konání Kurzu    : budova VOŠ a SZeŠ v Táboře

Cena Kurzu                 : 14.000,- Kč

Pravděpodobný termín ukončení Kurzu: začátek března 2023.

Písemné přihlášky, informace o průběhu Kurzu, organizace a náplň Kurzu, požadavky pro získání platného osvědčení o konání a úspěšném ukončení Kurzu proběhnou na první informativní schůzce 3. 11. 2022.

Kontaktní osoba:

ing. Ladislav Kostrůnek, vedoucí Kurzu,

e-mail:px@szestabor.cz, mob. 776125534