Informace ke studiu pro 1. ročník oboru Agropodnikání a oboru Ekonomika a podnikání pro školní rok 2022/2023

Zahájení školního roku ve čtvrtek 1. září 2022 od 7.50 hod. v budově školy.

Rozdělení žáků do tříd bude vyvěšeno na www. szestabor.cz a v přízemí školy v den zahájení výuky.

Vybavení žáka pro výuku:

 

Odborná praxe:

Vhodný pracovní oděv, tj. montérky, pevná pracovní obuv, holiny, pokrývka hlavy.

Další potřebné vybavení bude upřesněno při zahájení výuky.

 

Sportovní aktivity:

Dle doporučení vyučující tělesné výchovy – určitě bude potřeba sportovní obuv se světlou podrážkou do tělocvičny.

 

Učebnice:

Informace o potřebných učebnicích budou podány při zahájení výuky. Pro členy Občanského sdružení zemědělské školy Tábor, z. s.,  jsou učebnice zapůjčeny zdarma.

Výjimkou jsou učebnice a pracovní sešity z cizího jazyka a matematiky, které si žáci kupují. Tyto učebnice objednává škola hromadně z důvodu jednotnosti, není nutné je kupovat individuálně.

 

Občanské sdružení zemědělské školy Tábor, z. s.:

Spolek sdružuje žáky školy a jejich zákonné zástupce. Z příspěvků členů jsou hrazeny učebnice, příspěvky na dopravu na exkurze, přednášky, semináře, kulturní a sportovní akce, odměny za žákovské aktivity apod. Výše příspěvku je 500,- na žáka a školní rok.

 

Výuka:

Týdenní rozvrh výuky je uveden v sekci Bakaláři. Zde jsou informace i o průběžných změnách rozvrhu a plánu akcí na příští období. Plán odpolední nepravidelné výuky včetně odpoledních praxí je uveden v sekci Studium. Žáci získávají přístup do systému Bakaláři prostřednictvím hesla, které je přiděleno po zahájení výuky.

Při zahájení výuky žáci dostávají za poplatek klíč od třídní šatny (žáci jsou povinni se ve škole po dobu výuky přezouvat) a čip pro vstup do školy, který je současně platný ve školní jídelně pro výdej stravy. Poplatek je při vrácení klíče a čipu vratný.

 

Stravování a ubytování na Domově mládeže:

Informace na www.szestabor.cz v sekci Součásti školy.

 

UPOZORNĚNÍ:

V průběhu prázdnin si žáci opatří výpis ze zdravotní dokumentace od svého praktického lékaře pro absolvování povinné lékařské prohlídky u školního smluvního lékaře, kterou zprostředkuje škola na počátku školního roku. Prohlídku je nutné provést před nástupem na výuku praxe po 1. září 2022. Lékařskou prohlídku i platbu za výpis z dokumentace po předložení potvrzení o úhradě poplatku hradí škola.

 

Telefonický kontakt na školního smluvního lékaře (preventista) k objednání:

MUDr. Fojtů Štěpánka 381 231 735

MUDr. Bicanová Eva 381 253 323

 

Smluvní lékaři preferují objednání po 1.9. 2022.

 

Děkujeme za spolupráci a výběr naší školy pro další vzdělávání. 

Informace o vzdělávací nabídce též na www.szestabor.cz.