VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. FILIPA A JAKUBA

Včerejší velmi vydařený koncert se nesl ve znamení předvánoční pohody. Zazněly zde skladby uznávaného táborského varhaníka pana Ladislava Šotka s "andělským" zpěvem paní Jany Wilkes. Program byl doplněn o krásné vystoupení Elišky (zpěv) a Štěpána (varhany) s vánočními koledami.

Všem účinkujícím velmi děkujeme a těšíme se příští rok opět na viděnou!!!