Řekli o nás ...

Asociace soukromého zemědělství ČR  vytváří pozitivní a odborný pohled široké veřejnosti na selský stav. Činnost vychází z respektování starých selských tradic a přesvědčení o perspektivě rodinných farem jako základu moderního evropského zemědělství a živého venkova.

Asociace prostřednictvím videoseriálu nahlíží na přístup k životu a k podnikání současných sedláků na rodinných farmách. Mezi členy patří také náš dlouholetý partner pan Jiří Šonka z rodinné eko-farmy.

V listopadovém dílu videoseriálu Selský rozum nechybí inspirativní návštěva na Farmě u lesa, kde pan Šonka zmiňuje spolupráci s naší školou.

Seriál shlédněte  na https://www.youtube.com/watch?v=2y6YJfgSkIQ