Jednodenní adaptační program Start 2018

Zjistěte informace o Adaptačním programu Start 2018 pro žáky 1. ročníku SZeŠ Tábor.

Co je cílem:

 • formování nového třídního kolektivu
 • vzájemné seznámení nových spolužáků, seznámení s některými učiteli (zvl. třídními)
 • navození atmosféry spolupráce
 • seznámení s psychologickými zákonitostmi sebepoznání a poznávání druhých

 

Kdy se Start odehraje:

 • 1.A – 4. září (úterý) od 7.50 do 13.00
 • 1.B – 5. září (středa) od 7.50 do 13.00

Kde se Start koná:

Domov mládeže (společenská místnost, tělocvična)

Program:

 • Psychologické aktivity a sebepoznávací metody
 • Metody zážitkové pedagogiky (pohybové, dramatické, výtvarné)
 • Lektoři: školní metodik prevence, výchovný poradce, učitelka tělesné výchovy, třídní učitelé

 

Co s sebou:

 • přezůvky a sportovní sálová obuv
 • psací potřeby
 • poznámkový blok
 • šátek na zavázání očí

 

Stravování:

Oběd ve školní jídelně