DŮLEŽITÉ - VYJÁDŘENÍ K 25. 3. 2020

Vykonávání brigádnické činnosti v podnicích za účelem zajištění výroby, obchodu apod. studenty středních škol, odborných škol a vysokých škol, je v rozporu s vydanými opatřeními týkající se ochrany zdraví před výskytem COVID-19, neboť výkonem brigádnických prací studenty, by byl porušen zákaz volného pobytu osob.

Informace na web, FB.png