http://www.szestabor.cz/szes/rozvrh/suplovtr.htm
http://www.szestabor.cz/szes/rozvrh/plantyd.htm
http://www.szestabor.cz/ucelova-zarizeni-skoly/skolni-jidelna/
https://bakalari.szestabor.cz/bakaweb/login.aspx
https://www.facebook.com/pages/VO%C5%A0-a-SZe%C5%A0-T%C3%A1bor/315404473977?ref=ts&fref=ts
http://www.szestabor.cz/o-skole/projekty-a-granty/
http://www.zemedelskaskola.cz/casopis/
 http://www.solicad.com
http://www.szestabor.cz/szes/skriptavmedia.php
http://www.asociacevos.cz/