http://www.szestabor.cz/szes/rozvrh/suplovtr.htm
http://www.szestabor.cz/szes/rozvrh/plantyd.htm
http://www.szestabor.cz/ucelova-zarizeni-skoly/skolni-jidelna/
https://bakalari.szestabor.cz/bakaweb/login.aspx
https://www.facebook.com/pages/VO%C5%A0-a-SZe%C5%A0-T%C3%A1bor/315404473977?ref=ts&fref=ts
http://www.szestabor.cz/o-skole/projekty-a-granty/
http://www.zemedelskaskola.cz/casopis/
 http://www.solicad.com
http://www.szestabor.cz/szes/skriptavmedia.php
http://www.asociacevos.cz/

Novinky a změny na našich www stránkách

Domov mládeže - do fotogalerie DM vloženy fotografie z turistického výletu do údolí řeky Lužnice 6/2018.

Nákup taženého postřikovače

Do fotogalerie přidány fotky z exkurze do hřebčince v Písku a z exkuzre do Čapího hnízda

Výsledky přijímacího řízení na VOŠ a SZeŠ Tábor pro školní rok 2018/19

Chmel 2018

youtubeři na poli i ve stájipravidla soutěže

Literární soutěž - vyhodnocení, pořadíčlánekfotky

Výběrová řízení - Nákup teleskopického nakladače

Výběrová řízení - Dodávka lisu na válcové balíky

Farma Josef Dvořák se sídlem v Jeníčkově Lhotě, přijme na HPP agronomku/agronoma

Doplnění informací k veřejné zakázce

Dodávka traktoru pro VOŠ a SZeŠ Tábor

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2017/2018

Plán konzultací dálkového studia - 2017/2018 - 2. pololetí, zimní období

Domov mládeže - do fotogalerie DM vloženy fotografie z vánoční večeře 2017.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Prodej moštu

Informace pro žáky 4. ročníků - školní rok 2017/18

Přijímací řízení VOŠ - 3. kolo

Výsledky přijímacího řízení VOŠ - 2. kolo

Oznámení rozhodnutí: Rekonstrukce cvičné haly Školní statek Měšice - DPS

Plán konzultací dálkového studia - 2017/2018 - 1. pololetí, letní období

Plán odpolední výuky 1. pololetí 2017/18

Výsledky přijímacího řízení ze 30.5.2017

Výsledky přijímacího řízení VOŠ - 1. kolo

Zrušení výběrového řízení

Výzva: Nákup mobilní míchárny krmiv

Výzva k podání nabídky na administraci projektu a spolupráci při organizaci veřejných zakázek v rámci projektu „Rekonstrukce cvičné haly školního statku v Měšicích a modernizace vybavení školy pro přírodovědné a odborné vzdělávání“ 

Agroprogram 2017 - Švýcarsko

Fotogalerie - Polní den 2017

Výsledky přijímacího řízení na VOŠ a SZeŠ Tábor

Školská rada - kandidátní listina

Do fotogalerie přidány fotky z exkurze v Milíně a v Kladrubech, z chmelu v Ročově a z exkurze CASE IH a STEYR

Přijímací řízení Vyšší odborné školy 2017/18

Firma Reprogen přijme inseminačního technika

Futsal - v úterý 28. 3. 2017 se v Sezimově Ústí II. konal okresní přebor středních škol ve futsalu v kategorii chlapci V. Naši sportovci si odvezli bronzové medaile. Všem chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Fotografie ze zápasů budou vloženy na web. stránkách školy.

Domov mládeže - od 1. 4. 2017 dochází k navýšení ceny za svačinu a 1. večeři z 25,- Kč na částku 28,- Kč.

Plán konzultací dálkového studia - 2016/2017 - 2. pololetí, letní období

Plán výuky VOŠ - letní semestr

Plán výuky závěru 2. pololetí - SŠ

Domov mládeže - do fotogalerie DM vloženy fotografie z vánoční večeře 2016 a z výtvarné zájmové činnosti (život na DM).

Organizace školního roku 2016/17

Fotografie z oslav 150. výročí založení naší školy

Informace o maturitách - 4. ročník5. ročník DS

Plán konzultací dálkového studia - 2016/2017 - 1. pololetí, zimní semestr

Výsledky přijímacího řízení VOS - 4. kolo

Časový rozvrh

Plán odpolední výuky 1.pololetí 2016/17

Výsledky přijímacího řízení VOS - 3. kolo: Pozemkové úpravy a ekologie krajiny - denní forma: 583/2016, 585/2016, 604/2016, dálková forma: 582/2016

Dálkové studium - Termíny konzultací pr 1. pololetí, období

ro žáky 1. ročníku oboru Agropodnikání

Přihlášky k podzimnímu opravnému a náhradnímu termínu MZ 2016

Zvýšení ceny obědů

Přijímací řízení na střední školu - 3. kolo

2. kolo přijímacího řízení pro VOS dne 18. 7. 2016 – pro denní i dálkovou formu

Absolutorium - časový rozpis

Předávání maturitních vysvědčení

Brigáda - Čekanice

Setkání s občany - Ing. Alena Vitásková - Změna termínu na 3.6.2016

Turistická známka

Přijímací řízení na střední školu - 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení

Kurz z přírodopisu 6

Přijímací řízení Vyšší odborné školy 2016/17 - dálkové studium

Přijímací řízení Vyšší odborné školy 2016/17 - denní studium

Přidány nové položky do fotogalerie

Turistická známka

Kurz z přírodopisu 5

4. soutěž pro uchazeče o studium na střední škole Kurz pro získání osvědčení pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. a II. stupně

Nová prezentace školy Brigáda - ekostatek Ludvíkov

Kurz pro získání oprávnění pro nakládání s chemickými přípravky na ochranu rostlin I. stupně

Kurz z přírodopisu 4

3. soutěž - fauna

Plán odpolední výuky- 2. pololetí 2015/2016

Plán konzultací dálkového studia 2015/2016 - 2. pololetí, letní semestr

Rozpis konzultací dálkového studia 2015/2016 - 2. pololetí, letní semestr

Do fotogalerie domova mládeže vloženy fotografie z lednové akce "MOTOKÁRY".

Na úvodní stránku do levého sloupce byl přidán odkaz na školní časopis.

2. soutěž - chov koní

Kurz z přírodopisu 3

Kurz z přírodopisu 2

Do fotogalerie domova mládeže vloženy fotografie z vánoční večeře 2015.

Termíny konzultací DS - 2.semestr, pololetí

Výhercem soutěže s tématem Ze zemědělské školy na farmu i do Evropy! se stal Jiří K.  Blahopřejeme.

Kurz z přírodopisu zahájen

1. soutěž pro uchazeče o studium na střední škole

Přehled vzdělávací nabídky a uplatnění absolventů VOŠ a SZeŠ Tábor

Informace pro uchazeče o studium na střední škole

Kurz obecných zemědělských činností

Prodej jablek

Termíny konzultací DS 1. pololetí, zimní semestr

Absolutorium 2014/15 - náhradní termín

Maturita 2015/16

Do levého panelu přidána ikona SmartClass+


Náhradní a opravný termín maturitní zkoušky – podzimní termín:
4.A – ústní část 11.9.2015, praktická část 14.9.2015
4.B – ústní a praktická část 14.9.2015
5.D – ústní část 14.9.2015
 
Časový rozpis zkoušení uveden v příloze, jména žáků zveřejněna pouze na nástěnce v budově školy v 1. patře. Informace poskytují třídní učitelé maturitních ročníků.

Termíny konzultací DS-2015/2016 - 1. pololetí, zimní semestr

4. kolo přijímacího řízení pro VOS – denní i dálková forma

Základní informace pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ

Výsledky přijímacího řízení SZeŠ DS - 4.kolo