Informace pro žáky 4. ročníků

Maturita školní rok 2017/18

 

Profilová část maturitní zkoušky:

Přihláška k profilové části MZ s výběrem předmětů musí být podána do 1. 12. 2017

ředitelce školy.

Maturitní zkouška profilové části povinně - 3 předměty – forma: ústní (odborné předměty a praxe Agropodnikání denní)

Písemná forma: praxe Ekonomika a podnikání

 

Pro každou zkoušku 20-30 témat.

Témata jsou zveřejněna vyučujícími ve třídách a na www. szestabor.cz (platí i pro náhradní a opravnou zkoušku).

 

Obor Agropodnikání 41-41-M/01 - denní

 

1.    Praktická zkouška – forma ústní

2.    2 zkoušky z odborných předmětů – vybrat 2 předměty do 1. 12. 2017

1)      Předměty pěstování rostlin

2)      Předměty chovu zvířat

3)      Ekonomické předměty

4)      Předmět zaměření

3.      Nepovinné předměty – možno vybrat 2 předměty (do 1. 12. 2017)

1.      Chemie

2.      Biologie

3.      Cizí jazyk – pokud nebyl ve společné části

4.      Matematika – pokud nebyla ve společné části, pak možnost Matematika +

 

Obor Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

 

1. Praktická zkouška – písemná

2. Zkoušky z odborných předmětů (ústní) 

1)      Ekonomické předměty

2)      Předměty zaměření Regionální rozvoj a Rozvoj venkova

 

3. Nepovinné předměty – možno vybrat 2 předměty do 1. prosince 2017

1.      Chemie

2.      Biologie

3.      Cizí jazyk – pokud nebyl ve společné části

4.      Matematika - pokud nebyla ve společné části, pak možnost Matematika +

 

 

                         

V Táboře 19. 9. 2017                                                Ing. Blažena Hořejší