Rozpis ústního zkoušení Společné části maturitní zkoušky a Profilové části maturitní zkoušky

pro školní rok 2017/2018 vyvěšen na maturitní nástěnce v budově školy v 1. patře.

Žádáme všechny maturanty, aby se s rozpisem seznámili a dodržovali jej.

Děkujeme.