Přijímací řízení VOŠ - denní forma studia

šk. rok 2017/2018

3. kolo

obor: 41-31-N/.. Zemědělství

vzdělávací program: 41-31-N/04 Péče o krajinu

zaměření: Pozemkové úpravy a ekologie krajiny

1.

613/2017

2.

623/2017

3.

624/2017

Přijímací řízení VOŠ - dálková forma studia

šk. rok 2017/2018

3. kolo

obor: 41-31-N/.. Zemědělství

vzdělávací program: 41-31-N/04 Péče o krajinu

zaměření: Pozemkové úpravy a ekologie krajiny

1.

555/2017

2.

556/2017