http://www.szestabor.cz/szes/rozvrh/suplovtr.htm
http://www.szestabor.cz/szes/rozvrh/plantyd.htm
http://www.szestabor.cz/ucelova-zarizeni-skoly/skolni-jidelna/
https://bakalari.szestabor.cz/bakaweb/login.aspx
https://www.facebook.com/pages/VO%C5%A0-a-SZe%C5%A0-T%C3%A1bor/315404473977?ref=ts&fref=ts
http://www.szestabor.cz/o-skole/projekty-a-granty/
http://www.zemedelskaskola.cz/casopis/
 http://www.solicad.com
http://www.szestabor.cz/szes/skriptavmedia.php
http://www.asociacevos.cz/

Terénní cvičení na Šumavě

Studenti 3. ročníku vyššího odborného studia naší školy se společně s pedagogy účastnili na území Křemžské kotliny odborné terénní exkurze. Jedná se o velice složité a současně ohraničené území z hlediska řešení erozních a hydrologických poměrů. Průvodcem byl již tradičně magistr Martin Střelec z nezávislé ekologické organizace Juniperia z Českých Budějovic. Na jednotlivých stanovištích se studenti prakticky seznámili s hlavními příčinami a dopady erozní činnosti v území a zároveň s palčivými problémy v oblasti hospodaření s vodou v krajině. Získané poznatky budou včetně pořízené fotodokumentace a připravených mapových a dalších podkladů zpracovány do podoby seminární práce, a to v rámci odborných předmětů Pozemkové úpravy a Projektování krajinářských úprav. 

 • 2017-11-16-01-26-31-0.jpg
 • 2017-11-16-01-26-32-1.jpg
 • 2017-11-16-01-26-32-2.jpg
 • 2017-11-16-01-26-33-3.jpg
 • 2017-11-16-01-26-33-4.jpg
 • 2017-11-16-01-26-34-5.jpg
 • 2017-11-16-01-26-34-6.jpg
 • 2017-11-16-01-26-35-7.jpg
 • 2017-11-16-01-26-35-8.jpg
 • 2017-11-16-01-26-36-9.jpg
 • 2017-11-16-01-26-36-10.jpg
 • 2017-11-16-01-26-37-11.jpg
 • 2017-11-16-01-26-37-12.jpg
 • 2017-11-16-01-26-38-13.jpg
 • 2017-11-16-01-26-38-14.jpg
 • 2017-11-16-01-26-39-15.jpg
 • 2017-11-16-01-26-39-16.jpg
 • 2017-11-16-01-26-40-17.jpg
 • 2017-11-16-01-26-40-18.jpg
 • 2017-11-16-01-26-41-19.jpg