Nové informační cedule

Informační systém botanické zahrady letos doplnily další čtyři cedule informující o zdejších biotopech. Tři cedule jsou financovány z dotačního programu města Tábora na podporu ochrany životního prostředí. Čtvrtou financovala VOŠ a SZeŠ v Táboře. Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ v Táboře patří svou rozlohou spíše k menším zahradám, její vysoká hodnota kromě mnoha pěstovaných rostlin však spočívá v již téměř 150-ti let udržovaném rozdělení zahrady na jednotlivé části (hospodářský systém, arboretum - olšina, lužní les, smíšený les, rašeliniště, Krkonoše, Šumava, Alpy, plochy s introdukovanými druhy dřevin, sad, skleníky). Aby však význam těchto částí byl zvýšen a podaly návštěvníkům důležité informace o jejich hodnotách, je nutné k těmto jednotlivým částem umístit infotabule. V rámci projektu byly vyrobeny infotabule "Lužní les", "Rašeliniště", "Olšina" a "Smíšený les".

© 2007 Sdružení pro ochranu botanické zahrady v Táboře
Všechna práva vyhrazena