Proměna botanické zahrady díky Norským fondům pokračuje

T I S K O V Á    Z P R Á V A

 

 

Proměna botanické zahrady díky Norským fondům pokračuje

 

 

 

Sdružení pro ochranu botanické zahrady v Táboře realizuje od července 2007 projekt Botanická zahrada – místo pro setkání, místo pro vzdělání, místo na odpočinek. Projekt byl  podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a je spolufinancován městem Tábor. Termín ukončení projektu je 13. června 2008.

Sdružení pro ochranu botanické zahrady v Táboře získalo na projekt od Nadace rozvoje občanské společnosti celkem 25 200 € a od Města Tábor 100 000,- Kč. V rámci projektu se realizují následují aktivity:

 

 

 

 • Obnova nezpevněných cest v arboretu botanické zahrady
 • Výsadba 1300 rostlin a dřevin
 • Rozvoj informačního systému botanické zahrady
 • Tvorba nových expozic
 • Doplnění mobiliáře
 • Úprava částí botanické zahrady
 • Vybudování voliér na handicapované ptáky
 • + další drobnější aktivity
Současný stav realizace projektu:
 • Obnova nezpevněných cest v arboretu botanické zahrady - nejnáročnější a nejdražší aktivita projektu

- v současné době je hotovo již cca 50 % cest

- u původních poškozených cest v arboretu jsou odstraňovány poškozené cihlové kanálky, dorovnává se nerovný terén

- nové cesty jsou tvořeny z přírodního plochého kamene (tzv. šlapáků), prostor je doplněn kvalitním substrátem a následně dochází k osetí travním semenem

- nové kamenné cesty tak vhodněji zapadají do prostorů botanické zahrady, použití kamenů výrazně prodlužuje životnost těchto cest

 • Výsadba 1300 rostlin a dřevin

- průběžně probíhala výsadba velkého množství rostlin a dřevin na předem naplánované plochy

- zbývá dosadit cca 50 % rostlin a dřevin (bude provedeno na jaře)

 

 • Rozvoj informačního systému botanické zahrady

- v rámci této aktivity se nyní připravuje doplnění 220 nových jmenovek k jednotlivým rostlinám a dřevinám

- doplňujeme několik informačních tabulí

 

 • Tvorba nových expozic

- v rámci projektu vznikla expozice kapradin – v dubnu proběhne dosazení cca 50 kapradin

- v rámci projektu vznikla nová expozice okrasných trav a bambusů – vysazeno cca 140 rostlin

 • Doplnění mobiliáře

- v rámci projektu bylo doplněno 10 nových laviček a 1 odpadkový koš

 

 • Úprava částí botanické zahrady

- v rámci projektu probíhají úpravy předem naplánovaných ploch botanické zahrady

 

 • Vybudování voliér na handicapované ptáky

- v březnu započne budování 2 voliér na handicapované ptáky

- voliéry budou dokončeny během března a 12. dubna proběhne za účasti veřejnosti slavnostní umístění handicapovaných ptáků – akce bude spojena s přednáškou, kterou zajistí Ochrana Fauny ČR

 

Cílem realizovaného projektu je zkvalitnění životního prostředí pro obyvatele a návštěvníky města Tábora a rozsáhlá nabídka enviromentálního vzdělávání v postupně rekonstruované botanické zahradě při VOŠ a SZeŠ

© 2007 Sdružení pro ochranu botanické zahrady v Táboře
Všechna práva vyhrazena